Español     English  
Simbòlic
Per completar la graella, fes click sobre les caselles buides fins a situar un símbol musical, tenint en compte que no pot haver símbols repetits en cap de les files, columnes i zones (una zona queda delimitada per vores més gruixudes). Només existeix una solució!

Simbòlic 1
Baixar sidoku en pdf
Baixar solució en pdf
sidokus.com és una creació de David Puertas i Bernat Puertas. Disseny gràfic: Maria Gibert