Español     English  
Dodecafònic
Per completar la graella, fes click sobre les caselles buides fins a situar una nota (do, do#, re, re#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la, la#, si), tenint en compte que les dotze notes han d'aparèixer en cada columna, en cada fila i en cada zona (una zona queda delimitada per vores més gruixudes). Només existeix una solució! Les notes de les caselles ombrejades (en ordre: d'esquerra a dreta i de dalt a baix) corresponen als primers compassos de la peça musical que s'indica al peu del sidoku.

Per a Elisa (L. van Beethoven)
Baixar sidoku en pdf
Baixar solució en pdf
sidokus.com és una creació de David Puertas i Bernat Puertas. Disseny gràfic: Maria Gibert